Zawartość Twojej witryny.

Reklamacje


ZASADY SKŁADANIA REKLAMACJI

Reklamacje należy składać na adres Usługodawcy za pośrednictwem widomości przesłanej na adres e-mail lub poprzez wykorzystanie odpowiedniej funkcjonalności witryny Sklepu Internetowego. Przed wysłaniem towaru Klient powinien skontaktować się z Usługodawcą w celu ustalenia terminu wezwania kuriera po odbiór przesyłki.

Dokumenty reklamacyjne powinny zawierać kserokopię dowodu zakupu, wypełniony formularz reklamacji/zwrotu oraz kartę gwarancyjną, jeżeli Klient zamierza skorzystać z uprawnień gwarancyjnych. Do reklamowanego Produktu powinien zostać również dołączony opis uszkodzeń wraz z podaną sytuacją, w której dana usterka występuje.

Reklamowany towar powinien posiadać pełne, oryginalne wyposażenie oraz oryginalne opakowanie, umożliwiające bezpieczny transport. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak musi ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu.

Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta usługodawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.

Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności. (Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego)

Klient może przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego.

Klient traci swoje uprawnienia, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży nie zawiadomi o tym Sprzedającego. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

Formularz zgłoszenia gwarancyjnego

0
    0
    Twój koszyk
    Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu